همچون ماه های گذشته در مهر ماه امسال نیز رتبه اول مجموع کل سپرده ها و تسهیلات اعطایی بانک‌های تجاری کشور متعلق به بانک ملی ایران بود.

این بانک با سهم 6/26 درصدی از كل، رتبه اول مجموع کل سپرده ها را در میان بانک های تجاری در اختیار دارد.

شایان ذكر است مانده این نوع سپرده نسبت به پایان سال 90 به میزان 5/12 درصد افزایش داشته است. بر اساس این گزارش، بانک ملی ایران در پایان مهر ماه امسال با 7/26 درصد سهم در مجموع سپرده های موثر اعم از سپرده های بلند مدت، کوتاه مدت، پس انداز و جاری، بین بانک های تجاری بیشترین سهم را دارا بود و در رتبه اول قرار داشت و مانده مجموع سپرده های موثر بانك ملی ایران نسبت به پایان سال گذشته به میزان 18 درصد رشد داشته است.

این گزارش حاکی است بانک ملی ایران در مدت مذکور در سپرده قرض الحسنه جاری با سهم 6/27 درصدی، در سپرده قرض الحسنه پس انداز با سهم 4/28 درصدی، در سپرده سرمایه گذار ی بلند مدت با سهم 30 درصدی و در سایر سپرده های دیداری شامل بستانکاران موقت و … با سهم 9/38 درصدی از کل، رتبه اول بانک های تجاری را در اختیار دارد.

همچنین بانك ملی ایران در مجموع سپرده های بخش خصوصی با سهم 3/27 درصدی از كل در رتبه اول بانك های تجاری كشور قرار دارد و مانده سپرده مذكور این بانك نسبت به پایان سال گذشته میزان 9/16 درصد افزایش داشته است.

عملکرد بانک ملی ایران در زمینه تسهیلات نیز در مهر ماه امسال جالب توجه است به طوری که بیشترین تسهیلات پرداختی بانک های تجاری توسط این بانک پرداخت شده است.

این بانک در پایان مهر ماه امسال با دارا بودن سهمی معادل 2/27 درصد از کل، حائز رتبه اول تسهیلات اعطایی میان بانک های تجاری است.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 5 دی 1391    | توسط:    |    |
نظرات()