بانك ملی ایران، چهار تندیس زرین تعالی بانكداری الكترونیكی دریافت كردآی بی نیوز - بانك ملی ایران در ششمین كنفرانس بانكداری الكترونیكی، چهار تندیس زرین تعالی بانكداری الكترونیكی (EBank Award 2012) دریافت كرد

بر اساس رأی كمیته داوران ششمین كنفرانس بانكداری الكترونیكی، بانك ملی ایران چهار عنوان برترین بانك از نظر رشد و توسعه كارت‌های برداشت، برترین بانك از نظر توسعه شبكه خودپرداز، برترین بانك در حوزه توسعه خدمات بانكی دولت الكترونیك و برترین مدیر فناوری اطلاعات در توسعه پایدار زیرساخت‌های سخت‌افزاری بانكداری الكترونیكی را كسب كرد و چهار تندیس زرین تعالی بانكداری الكترونیكی را به دست آورد.

ششمین كنفرانس بانكداری الكترونیكی با حضور سخنرانان و متخصصان داخلی و خارجی مباحث روز بانكداری الكترونیكی مانند پرداخت الكترونیك، بانكداری موبایل، امنیت بانكداری الكترونیك و ... را مورد بررسی قرار داد

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1 آذر 1391    | توسط:    |    |
نظرات()