مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره
آقای فرشاد حیدری

پست الکترونیکی:
F.Heidari(at)Bmi.Ir


 

عضو هیأت مدیره
آقای محمد رضا حسین‌زاده
تلفن: ‌ ۶۶۷۳۰۱۱۷
پست الکترونیکی:
M.Hosseinzadeh(at)Bmi.Ir

عضو هیأت مدیره
آقای جمال دامغانیان
تلفن: ‌ ۶۶۷۳۱۳۸۳
پست الکترونیکی:
J.Damghanian(at)Bmi.Ir

عضو هیأت مدیره
آقای خسرو خواجه حسنی
تلفن: ۶۶۷۳۱۱۹۲
پست الکترونیک:
K.Khajehassani(at)Bmi.Ir

عضو هیأت مدیره
آقای محمد ابراهیم منصور خاکی
تلفن: ۶۶۷۳۱۱۹۵
پست الکترونیک:
M.Khaki(at)Bmi.Ir

عضو هیأت مدیره
آقای عباس کمرئی
تلفن: ۶۶۷۳۳۳۵۶
پست الکترونیک:
A.Kamrei(at)Bmi.Ir

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 فروردین 1391    | توسط:    |    |
نظرات()